Przedsiębiorstwo ALMONT Sp.z o o.
 

Drzwi dymoszczelne

Posiadamy upoważnienie do korzystania z aprobaty techniczej
ITB nr AT-15-5163/2001 na drzwi i segmenty przegród dymoszczelnych
MB-45D.

System MB-45D posiada dymoszczelność w klasie S30 dla drzwi i S60 dla przegród nie otwieranych
 

Oferujemy drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, otwierane zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.